liczba osób
 • 1 osoba
 • 2 osoby
 • 3 osoby

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

EUROPA S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 29, 20-002 Lublin:

 

 

 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@hoteleuropa.pl;

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług;

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;

 

 1. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

 

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

 

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

 

 

Pursuant to Art. 13 of the general data protection regulation of 27 April 2016 (OJ L 119, 4.5.2016), we inform you that:

 

 1. EUROPA S.A. with its registered office in Lublin, Krakowskie Przedmieście 29, 20-002 Lublin is the controller of your personal data;

 

 1. the contact details of the Data Protection Officer: iod@hoteleuropa.pl;

 

 1. your personal data will be processed for the purpose of providing hotel services – pursuant to Art. 6(1)(b) of the general data protection regulation of 27 April 2016;

 

 1. only entities authorized to obtain personal data on the basis of legal regulations and entities involved in the provision of services may be recipients of your personal data;

 

 1. your personal data will be stored for a period of 10 years;

 

 1. you have the right to request access to and rectification, erasure of personal data or restriction of processing as well as the right to data portability; 

 

 1. you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority; 

 

 1. submission of data is voluntary; however, refusal to provide data may result in denial of service / contract.

 

 

Prestige Club Dołącz do programu prestige club Najniższe ceny dla członków programu lojalnościowego.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij